اصطلاحات دیجیتال مارکتینگ

اصطلاحات دیجیتال مارکتینگ سرشار از پیچیدگی است. دامنۀ پهناوری از موضوع‌های گوناگون است که انگار همه با هم یک جا جمع شده باشند؛ از ارتباطات و تبلیغات و بازاریابی و فروش و خلاقیت و علوم کامپیوتر تا علم آمار و تحقیقات بازار. همین گوناگونی است که «دیجیتال مارکتینگ» را به دیگی جوشان از عبارات و …

ادامه مطلب